ნათია შავაძე: “ასაკობრივი ზღვარის მიუხედავად, განახლებადი ენერგიის მნიშვნელობა ყველამ უნდა იცოდეს”

Go to top