ჰიდროელექტროსადგური არ იწვევს მავნე სათბური აირების გაფრქვევას ატმოსფეროში _ საერთაშორისო, დამოუკიდებელი ექსპერტი პიერ ბიდერმანი ბახვი ჰესის პროექტებზე

Go to top