დავით თენიეშვილი: ქაღალდზე დაწერილი დამოუკიდებლობა არ არსებობს, დამოუკიდებლობა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს საკუთარი ენერგიითა და რესურსებით

Go to top