დავით თენიეშვილი: “ქაღალდზე დაწერილი დამოუკიდებლობა არ არსებობს, დამოუკიდებლობა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს საკუთარი ენერგიითა და რესურსებით”

Go to top