ბახვი 1 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა მთისპირსა და ჩხაკაურაში ჩატარდა

Go to top