110 კვ ელექტრო გადამცემი ხაზის (ეგხ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა მთისპირში ჩატარდა

Go to top